Om Nack Ademins Studentkår

 Vi har funnit lika länge som Nackademin Yrkeshögskolan ha funnits, i drygt 20 år. Samarbete har alltid fungerat bra och vi har stora chanser att kunna påverka beslut som angår utbildningar, kurser och framför för alla vår medlemmar som studerar på skolan.Kåren arbetar för att förbättra tillvaro och studiemiljön för alla studenter ska bli så bra som möjlig. Vårt mål är att förebygga allt vad som har med trakasserier och annat dåligt uppförande så som våld, psykiska misshandel och så vidare Nack Ademins Studentkår har helt enkelt nolltolerans och skulle sådant upptäckas så blir man utesluten från kåren som medlem.Det finns inga dåliga frågor utan vi finns här för din skull.För det finns många frågor som det gäller att sätta sig in i speciellt om man är en ny student. Det kan vara svårt att ha koll på allt.Det kan vara frågor som dyker upp som:⦁ Vad är en Studentkår?⦁ Vad gör en studentkår?⦁ Varför är det så viktigt att vara medlem i en studentkår?Det var därför vi Nack Ademins Studentkår kom till en gång i tiden. Vår verksamhet består i fyra dela – vi tillsätter och organiserar student representanter i olika grupper på högskolan, tar hand om studie bevakningen och ser till att alla som studerar får den bästa möjliga studiegång som möjligt, arbetar med politiska mål för att främja studentintresset och som pricken över i:et ser till att alla studenter får den service de förtjänar att få.Så vi har många järn i elden och har fullt upp!

Kontakt 

Du kan alltid komma till vår reception om du har frågor, låna datorer eller kopiator, köpa böcker eller andra saker som du kanske behöver hjälp med. Och vi har öppet varje vardag:Måndag – Onsdag 09:00 – 17:00Torsdagar 09:00 – 18:00Fredagar 09:00 – 16:00Du når oss på mejlen: receptionen@nackademinsstudentkar.seEller per telefon: 0722 – 25 78 63Adress: Berzelius väg 18
Vi svarar på frågorna så fort som möjligt, per telefon och via mejl når du under öppettiderna!
Dessutom så kan du nå oss här om det rör speciella frågor:Handlån: receptionschef@nackademinsstudenkar.se Nack Ademins Studentkår: karen@nackademinsstudentkar.seFör att medlem i kåren: medlem@nackademinsstudentkar.seFå nyhetsbrev om senaste nytt: nyheter@nackademinsstudentkar.seNå kårfullmäktige: fullmaktige@nackademinsstudentkar.se Nå kårstyrelsen: styrelse@nackademinsstudentjar.seFrågor om stipendier: stipendier@nackademinsstudentkar.seFråga om studentboende: studentboet@nackademinsstudentkar.se
Tveka inte utan det är bättre att fråga en gång för mycket!
Välkommen!

Studentkårens uppgifter

En studentkårs viktigaste uppgift som dessutom är lagstadgad, är att tillsätta representanter av studenter i varje beredande och beslutande organ inom högskolan. Detta innebär att vi ser till att kvaliteten på utbildningarna och kurserna får bättre kvalitet och håller den standard de ska ha. Att dessutom att studentens perspektiv förs in i diskussioner där besluten ska tas.Nack Ademins Studentkår anordnar utbildningar för de som är representanter så att du som företräder dina medstudenter och dessutom får ytterligare kunskap som din roll som företrädare för studentkåren. Så att du kan på det rätta sättet föra fram de övriga studenters åsikter som de tycker är viktigt att de ska komma fram. Vilket gör att vi alla skapar en enad studentröst och kan på så vis påverka högskolan.Dessutom ser kåren till att både bedriva lokal och en central studiebevakning för att se till att allas studenters rättigheter och studievillkor uppfylls. Våra studiebevakare finns över allt på högskoleområdet och i kårens sektioner. Det går alltid att kontakta dina lokala ombud för att fråga och få svar om arbetsmiljö- och studie-relaterade frågor. Vi finns även i vårt kårhus och ger dig som student möjligheten att få stöd och råd om det skulle dyka upp problem under studiernas gång eller du skulle behöva en röst som kontaktar högskolans som en mellanhand.Utöver detta så bedriver även Nack Ademins Studentkår politiskt påverkansarbete för att studenternas intresse ska tas tillvara. Studentkåren skulle man också kunna beskriva som en intresseorganisation som verkar för studenternas bästa och vi driver frågor som påverkar alla studenter. Detta gäller även gentemot samhället så att de ska finnas tillräckligt med studentbostäder, bättre rabatter för studenter i kollektivtrafiken och bättre villkor för de studenter som har barn.Detta är bara ett fåtal av frågor som vi har fokus på och driver!