Lediga uppdrag

Som medlem har du chansen att ta del av lediga uppdrag som erbjuds inom högskolan.Det är bra att engagera sig genom studentkåren. Det kan innebära en bra start i din yrkesverksamma karriär. Dessutom så får du en massa erfarenheter som också du kan ha nytta av när du väl har och söker ett jobb.Några av våra tidigare medlemmar har fått riktig push och boost för i sin karriär tack vare att de har varit engagerade på ett eller annat vis inom studentkåren. Antingen via att ställa upp på volontärarbete eller annat aktivitet som har gett ett lite arvode.Några av de lediga uppdrag som vi kan erbjuda just nu är:#

 

⦁ Ett antal engagerade studenter behövs för ett läxhjälpprojekt.
⦁ Ledamot i stipendiekommittén
⦁ Program sekreterare
⦁ Suppleant till Studenthälsan
⦁ Studentrepresentant till Yrkes lärare rådet
⦁ Jämlike ombud
⦁ Studiemiljö ombud
⦁ Student ambassadör till projektet Gröna Skogar

Hittar du något som du tycker är riktigt intressant eller har frågor om någon av dessa lediga uppdrag så är du välkommen att höra av dig på vår mejl: receptionen@nackademinsstudentkar.se Eller titta in när receptionen är öppen:Måndag – Onsdag 09:00 – 17:00Torsdagar 09:00 – 18:00Fredagar 09:00 – 16:00

Verksamheter under kåren

Det är så att vi har olika verksamheter som kåren står bakom som man också kan söka lediga uppdrag hos eller rent av gå med, beroende på vilken typ av verksamhet.Dessa verksamheter drivs genom olika utskott och arbetsgrupper inom kåren eller genom via styrgrupper som samarbetar med andra parter.Det kan vara så att Nack Ademins Studentkår har tagit initiativ till några verksamheter med för att sedan tagits över av externa samarbetspartners.Att vi har startat verksamheter beror helt och hållet på att när studenter deltar i olika typer av verksamheter så förbättras livskvaliteten betydligt och dessutom så kommer det till Solnas kommuns gagn.Verksamheter som du kanske vill delta i:Jämlikhets Gruppen – som är en grupp som arbetar för att alla studenter ska känna sig välkomna till Nackademin Yrkeshögskola och vara tillgänglig i största mån för alla studenter.I gruppen så finns det engagerade studenter från hela högskolan som träffas en gång i månanden för att utbyta erfarenheter, diskuterar aktuella frågor och söka hjälp eller stöd för olika projekt. Jämlikhets Gruppen är inte bara ett nätverk och ett forum för diskussioner utan kan dessutom anordna föreläsningar, utbildningar, undersökningar och annat som gruppens deltagare vill hålla på med. Genom att kårens Jämlikhets Grupp så är de en av kommunikationskanalerna mot högskolans Rådet för lika villkor. Det är öppet medlemskap och inge anmälan före behövs och det är bara att dyka upp på ett av mötena.Medstudent – ett ställe som den personen med någon typ av funktionsnedsättning kan komma och få hjälp hos.  För det kan vara att en person med ett funktionshinder möta av fördomar och oförståelse. Så ska ingen behöva vara med om. Då kan de vända sig till oss och får råd och tips vad som kan göras för att underlätta vardagen. För de personer som inte har någon funktionsnedsättning kan det vara bra och veta vad de ska tänka på och så vidare. Det kan räcka med en liten småsak med det underlättar otroligt för den med nedsättningen.För dig som har någon nedsättning och den påverkar dina studier. Så är Nackademin Yrkeshögskola skyldig att genomföra anpassningar som skräddarsys efter dina behov. Kontakta din studievägledare så hjälper de dig!